Reklamation

Til kunden

Reklamationsarbejdet skal til enhver tid følge de her nævnte betingelser. Arbejdet kan kun udføres af en autoriseret forhandler.

Der ydes reklamationsret på materiale- og fabrikationsfejl regnet fra den dag maskinen er leveret til den første ejer/bruger, uanset ejerskifte.

 

Produkt  Periode Reservedele Ekstra

Have og Park

Privat bruger 

24 mdr. 24 mdr.  

Have og Park

Prof. bruger

24 mdr. max. 1500 timer  6 mdr.

Landbrug 

Alle maskiner

12 mdr.  6 mdr.   24 mdr. på basis motor.*
 max. 2000 timer (blok/topstykke).


Serviceeftersyn skal afholdes inden reklamationsrettens udløb og bør foretages inden 11 mdr. fra leveringsdato, uanset driftstimer.

1) Rengøring af maskinen kan ikke reklameres.

2) Brug af forkert brændstofkvalitet kan ikke reklameres.

3) Dæk og slanger skal reklameres til den danske importør af det pågældende mærke, som også dækker af- og på montering.

4) Efterspænding kan ikke reklameres, dette betragtes som servicearbejde.

5) Fejlfinding kan normalt ikke reklameres, medmindre der foreligger en aftale med serviceafdelingen.

6) Justering af enhver art kan ikke reklameres, dette betragtes som servicearbejde.

7) Evt. skæve hjulfælge accepteres ikke efter 6 mdr. eller 100 timers kørsel, men skal kontrolleres ved 1. eftersyn.

8) Motorolie, hydraulik/transmissionsolie og filtre dækkes ikke, og kan kun reklameres i forbindelse med omfattende reklamationsarbejde, og kun når særlige forhold gør sig gældende.

9) Der er ikke reklamationsret på elektriske pærer.

10) Sliddele kan ikke reklameres, ej heller spejle og ruder med mindre andet er aftalt.

 

Nye maskiner starter reklamationsperioden på leverings-dagen, der kan dog for sæsonmaskiner være tale om forsinket start.

Forsinket reklamationsperiode for:

Maskintype Leveringsdato Reklamationsstart
Mejetærskere  1. juli-30. sept 1. okt -30. juni  Leveringsdato 1. juli

Pressere

Skivehøstere

Finsnittere

 1. maj -31. okt. 1. nov-30. april Leveringsdato 1. maj 
Sprøjter  1. marts - 30. august
 1. sept - 28/29 febr
Leveringsdato 1. marts

Find os her