data fra maskinerne

Til den bevidste landmand

Udnytter du din maskinpark optimal? Kender du noget til dit dæktryk eller udnyttelsen på din traktor? Er din maskinpark rentabel til dit formål?

Det og meget andet hjælper vi dig gerne med, at få overblik over gennem vores teknologi.

Precision Ag – På den nemme måde

Skal du have styr på dine data og din dokumentation?

Rådgivning, AMS og data via MyJohnDeere.com til den bevidste landmand.

Semler Agro står klar med et skarpt team af specialister, til netop denne type opgaver – brug os på timebasis, eller tegn et abonnement. Vi har stedet hvor du kan samle al din vigtige data og give dig et samlet overblik.  Udbyttemåling og tildelingskort, maskindata til overblik og strategi og data om årets gang i marken med gødning, sprøjtning og meget mere, til hurtig gennemgang.

Optimering af maskinen?

Bruger du din maskine optimalt?

Vi kan, ud fra tekniske data fra din maskine bl.a. sætte fokus på brændstof forbrug, trækkraft overført til jorden(gear optimering og ballast optimering), spild, kernekvalitet/snittekvalitet, og motorkraftforbrug. 

Teknologi - udstyr

JohnDeere, der er udstyret med et Commandcenter, StarFire, JDLink telematik, (kan eftermonteres) har dokumentation der kører i baggrunden og lagres i JohnDeeres OperationCentret. Du skal have en konto på MyJohnDeere.com hvor du har adgang via pc, eller mobil. Du kan hurtigt tjekke data via JDlink.

Hvilke data og hvad kan data bruges til?

Vi kan analysere – beslutning og strategi. Data kan deles med evt. rådgiver eller andre samarbejdspartnere.

Maskinen lagrer al teknisk data, som fx brændstofforbrug, belastning (udnyttelse af maskinen) og informationer fra div. sensorer. Disse data kan bruges til optimering af maskinen. Fx ved brændstofforbrug, om det er den rigtige maskinstrategi, forskel på at harve dybt, øverligt eller at pløje. Skal der ændres på dæktryk og belastning? Belastning/ydeevne af traktoren kan være en indikator på om du udnytter den maskine, størrelse og kraft som du har. 

Data fra computeren der lagrer det udførte kan være høstudbytter, udbyttekort, vægt af afgrøden, markplan m behandlinger  kg og doseringer. Dataene bliver lagret positionsbestemt med tid og dato. Er opgaverne i marken tastet ind i MyJohnDeere.com kan disse data bruges som sprøjtejournal, fremkørselshastighed kombineret med vejrdata, kan give overblik over sprøjtningen. Udbyttekortet kan bruges til tildelingskort for gødskning eller der kan laves et nyt kort fra bunden. Data fra tildelingskortet kan bruges som dokumentation til reglerne omkring efterafgrøder. Man kan hjemme på gården have et overblik over flere maskiner og hvor langt man er nået i løbet af en hektisk periode. Man kan få et hurtigt overblik og sidde hjemme og uddele opgaver til udvalgte maskiner og chauffører.

Styresystemer og maskinautomatisering

JohnDeere var pioner inden for udvikling af styresystemer, og vi har videreudviklet systemerne lige siden. Fordelene er indlysende:

Lavere brændstofomkostninger, reduceret brug af gødning, frø og kemikalier, højere produktivitet og rentabilitet. Derudover betydeligt mindre stressende fører der har mere tid og overskud til at koncentrere sig om opgaven og ydeevnen hvilket er positivt for driftsproduktiviteten.

Test alt text here

Maksimér maskinens oppetid

Start din arbejdsdag i sikker forvisning om, at der bliver taget hånd om både dig og din maskine af erfarne og dygtige servicespecialister via fjernopkobling.

John Deere Connected Support™ er en kombination af:

 • Maskinkontakt
 • Innovative værktøjer
 • Proaktiv forhandlersupport

Samlet sikrer ovenstående, at dine maskiner er tilgængelige hele sæsonen - med høje præstationer.

Gratis hvis du har farmsight abonnement

Proaktiv support - Expert Alerts

Sikrer dine resultater med Proaktiv support

Hvis du har det lige som os, så bryder du dig ikke om overraskelser. Specielt ikke med henblik på dine maskiners tilstand, da det kan betyde udgifter, mistet produktivitet og mindre rentabilitet. 

Maskinens instrumentpanel 

 • Overvåg maskinparken baseret på den aktuelle driftstilstand
 • Prioriteret visning af maskinemner for proaktiv respons og øget oppetid

Teknologi til tjeneste

Luk op for smartteknologiens fulde styrke for at maksimere din oppetid. Vi kan med Expert Alerts identificere potentielle maskinfejl og rette dem, inden de bliver et problem. Ud fra data trukket af maskinen kan vi fx forudsige skift af reservedele på baggrund af fejlkoder og erfaring.

Datadeling og planlægning

Del maskinernes position og udbytte/tildelingskort og opnå optimal effektivitet.

Begræns overkapacitet

Match styrelinjer og tildelingskort for flere maskiner, så er opsætningen nem og ligetil

Machine Sync

 • Præcisionsteknologi
 • Trådløs forbindelse af flere maskiner- traktorer, mejetærskere og finsnittere i deres eget netværk.
 • En maskine bestemmer og styrer hastighed, retning og position.
 • Sikrer løbende aflæsning uden spild
 • Forbedrer høsteffektiviteten bl.a. ved korn, græs, majs og kartofler

Autotrack

Med Autotrack mindsker du produktionsomkostninger og brændstofforbrug, mens arbejdshastigheden øges. Du kan forvente besparelser på produktionsomkostninger bl.a. brændstof på op til 8% og en produktivitetsstigning på op til 14 %. Opgaverne kan færdiggøres hurtigere, selv om aftenen med samme høje præcision. Du har Chauffører med mere overskud til at holde øje med opgaven og reducerer overlap og overspring.

Autotrak RowSense – rækkestyring.

Mulighed for automatisk styring i rækkeafgrøder. Du forbedrer effektiviteten af høsten, selv under barske forhold og forbedre udbyttekvaliteten pga. et bedre flow ind i maskinen og samtidig mindre stressbelastningen hos chaufføren.

Autotrac redskabsstyring – aktiv

Traktor og redskab holdes i samme spor og du har en perfekt justering af spor og såafstand. Du har lige furer og jævn såning og ingen skade på afgrøder, vandingsrør eller drypbånd.

AutoTrac vendeautomatisering

Du reducerer overspring, overlapning og omkostninger på forageren og minimerer jordpakning pga gentagne overkørsler på kryds og tværs.

Traktor/redskabs- automatisering

Du opnår enkel arbejdsproces og maksimerer gennemløb og produktivitet. du får en ensartet ballekvalitet, såning og andre resultater. sidst men ikke mindst reduceret brændstofforbrug.

Autosetup

Planlægningsværktøj hvor du kan planlægge arbejdet i operations Center og sende direkte til maskinen i marken. Jordbearbejdning, såning sprøjtning og høst. Består af at definere arbejdsdetaljerne, hvilke produkter, maskinen og føreren skal bruge, vælger markerne og til sidst markspecifikke detaljer såsom tildeling eller kørespor. Det sendes direkte til computeren i maskinen og når traktoren krydser markgrænsen, indlæses arbejdsplanen automatisk. Optimering af arbejdstiden og du minimerer førerfejl.

AutoPath

Her får du hjælp til at administrere styrelinjer fra forskellige arbejdsbredder og afgrødeåret fra harvning til høst, automatisk. Reducerer afgrødeskade, sparer opsætningstid og lader dig høste nøjagtigt selv når du ikke kan se rækkerne.

Fjernsupport med Remote Display Access

 • Fjernvisning af maskinens skærm hos forhandlerens eksperter
 • Hurtigere support for opsætning og optimering for maksimeret ydelse

Fjernopbakning til maskinopsætning

Ved hjælp af værktøjet Remote Display Access kan tiden til maskinopsætningen reduceres betydeligt, idet vores eksperter kan oprette forbindelse til skærmen i kabinen og således hjælpe dig med opsætningen. Det gør det også muligt for os at støtte dig i at opnå forbedret ydelse, og gør det meget nemmere for dig at kommunikere med os, hvis du oplever problemer - hvilket er endnu en faktor for optimale oppetider.

Service ADVISOR Remote

 • Fjerndiagnosticering af maskiner og præcis dataanalyse
 • Kvalificeret tekniker ankommer på marken med alle de påkrævede dele og værktøjer
 • Fjernopdateringer af software

Active Fill Control - finsnitter

Nu er det muligt for snitterfører at styre vognen ved læsning, så selv mindre erfarne folk har størst mulig produktivitet. Eller i skumringen når det kan være svært at se op i vognen. Det giver mere kørerkomfort og større høsteffektivitet.

mekaniker

Garanti og aftaler

sammen ligger vi en plan for hvordan vi sikrer dig og dine maskiner. Hvilke muligheder, samt råd og vejledning til hvad du skal vælge.

Nyheder, arrangementer og karriere