600D

  • 600D – Fremtidens teknologi til snitning af små kerner

13 specialist(er) nær dig
Christensen Brian Bay
Distriktschef Nord - Landbrug
Kontakt os
21 42 12 28
Hansen Kristian
Salgskonsulent
Kontakt os
23 99 88 70
74 71 16 71
Madsen Hans Jørn
Salgskonsulent
Kontakt os
30 73 15 66
75 19 01 22
Erhardtsen Mikkel
Key Account Manager
Kontakt os
24 86 24 24
Schmidt Søren E.
Distriktschef Øst - Landbrug
Kontakt os
51 17 52 42
Damsgaard Poul Arne
Salgskonsulent
Kontakt os
59 48 12 57
40 30 45 23
Nellemann Johannes
Salgskonsulent
Kontakt os
28 93 92 55
Christiansen Jonas Schandorff
Salgskonsulent
Kontakt os
21 73 98 00
Pedersen Gordon
Key Account Manager
Kontakt os
21 77 83 30
Pedersen John
Salgskonsulent Landbrug
Kontakt os
21 72 86 79
86 99 55 41
Steffensen Michael
Key Account Manager
Kontakt os
24 26 81 45
Nielsen Christian Frigaard
Salgskonsulent
Kontakt os
30 36 38 98
Hekkel Larsen Claus
Key Account Manager
Kontakt os
24 78 79 72
55 70 20 10

600D

600D skærebord

600D skærebord med aktiv flytning af materialet med et bælte uden indføringssnegl. Det sparer vægt og jordtryk. Bæltet blander ikke afgrøderne og fører toppen af afgrøderne først ind i indføringshuset. Det forbedrer ydeevnen specielt på S serie rotormejetærskere.*

Hydraulisk justering: Snittevinklen på 600D han justeres hydraulisk fra kabinen. Det vil sige, at du kan ændre snitvinklen og snithøjden fra kabinen. Derved kan du snitte helt ned til 38 mm for at opsamle f.eks. lejesæd eller afgrøder tæt på jorden såsom bønner og ærter.

Integreret affjedringssystem giver optimal evne til at følge underlaget: Det integrerede affjedringssystem HydraFloat giver mulighed for at justere skærebordshjulenes følsomhed hydraulisk inde fra kabinen med henblik på ensartet snittehøjde. Poly glidesko indstillet til 38 mm snittehøjde giver mindre friktion og mindre fasthængende jord.

Superb overførsel af afgrøder til indføringshuset: Den store indføringstromle forbedrer indføringen af afgrøden til indføringshuset, ikke mindst ved høst af højtydende afgrøder såsom rug, byg eller raps med henblik på optimal udnyttelse af mejetærskeren.

Hurtigere høstning: Kombinationen af det dobbelte knivsystem og knive med dobbelt snit giver et rent og jævnt snit, så du kan høste med højere hastighed.

Lavere driftsomkostninger: Takket være transportbånd i stedet for indføringssnegl opnås bedre resultater under fugtige forhold som f.eks. om morgenen eller aftenen, idet der forekommer færre blokeringer. Det giver større kapacitet under høsten. Dertil kommer, at færre bevægelige dele (ingen indføringssnegl og ingen fingre) giver lavere slitageomkostninger.

Oversigt: 600D fås hos din forhandler Semler Agro A/S i Nørager, Brønderslev, Bredebro, Bramming, Redsted M, Næstved, Odense, Viborg, Trige

NØGLEEGENSKABER

600D er den naturlige forlængelse af 900D og passer nu også til europæiske forhold. Det bredere bælte på 1016 mm, de 25 mm høje klamper og den stejlere vinkel er hemmeligheden, der får det til at virke i 10 tons hvede eller raps: Store mængder afgrøder føres sikkert ind i midten.

Længere høsttid

Længere høsttid 600D fås hos din forhandler Semler Agro A/S i Nørager, Brønderslev, Bredebro, Bramming, Redsted M, Næstved, Odense, Viborg, Trige

Førerne konstaterede, at det forlængede høstperioden og forbedrede produktiviteten med ca. 10% under ekstreme forhold.

Større gennemløb

Sidebælterne med variabel hastighed kan afpasses efter mejetærskerens hastighed med henblik på maksimal ydelse.

Renere afgrødeopsamling

Støttehjulene bag på skærebordet giver allerede en god hjælp til at følge jordoverfladen. For bedre at følge jordoverfladen, specielt ved snitning tæt på jorden (f.eks. ved lejesæd) giver HeadSight sensoren, der sidder tæt ved knivbjælken, endnu bedre mulighed for at følge markens konturer og undgå dozning.

Øget rapskapacitet

Indføringssnegl til bedre indføring af høje afgrøder, f.eks. rapsfrø eller høj rug, og raps-sideknive samt forseglingskit fås med henblik på at minimere spild.

Dobbeltskærende knivdrev

De korte dobbeltknive giver to snit pr. slag ved en lavere højde over jorden for højere snittehastighed og bedre indsamling. Knivbjælken er opdelt i to dele, der drives fra begge sider for at mindske belastningen af komponenterne. De er synkroniseret med henblik på at reducere rystelser.

Integreret transportløsning

I lande, hvor typegodkendelsen tillader det, kan skærebordshjulene omdannes til en integreret transportløsning. Der er ikke brug for en separat transportvogn til skærebordet.

600D og John Deere D450 selvkørende skårlægger høster afgrøden, mens den stadig er grøn. En mejetærsker udstyret med en 600P pickup opsamler uhyre effektivt afgrøden, når vejret og afgrøden er perfekt.

Egenskaber: 600D fås hos din forhandler Semler Agro A/S i Nørager, Brønderslev, Bredebro, Bramming, Redsted M, Næstved, Odense, Viborg, Trige

Download specifikationer for 600D serie skæreborde

Specifikationer: 600D fås hos din forhandler Semler Agro A/S i Nørager, Brønderslev, Bredebro, Bramming, Redsted M, Næstved, Odense, Viborg, Trige

Skæreborde til mejetærskere

Download brochure: 600D fås hos din forhandler Semler Agro A/S i Nørager, Brønderslev, Bredebro, Bramming, Redsted M, Næstved, Odense, Viborg, Trige

* Egner sig ikke til rapsfrø eller rapsolie
* Findes ikke til W og T serie Hillmaster mejetærskere