close
Menu

Partner tror på forretningsmodel

Image

Tror på forretningsmodel

Efter grundige analyser indgik Kring Agro A/S i sommer en partnerskabsaftale med Semler Agro A/S

Kring Agro blev tidligere i år et af de første landbrug til at indgå en egentlig partnerskabsaftale med Semler Agro, blandt andet fordi aftalen indebærer en helt ny tilgang til at vurdere de totale maskinomkostninger og få skabt en større værdi af samarbejdet mellem kunden og Semler Agro.

Sikkerhed og tillid

For markdriftschef Frank Lorentsen og medindehaver Mads Kring, Kring Agro A/S, handler partnerskabet i høj grad om at få skabt et tættere samarbejde, hvor man igennem kendskab til de totale omkostninger (TCO), sikkerhed for maskinernes oppetid samt faglig og professionel sparring, opnår en større langsigtet værdi på bundlinjen.

- At vi indgik partnerskabsaftalen, hænger i høj grad sammen med, at vi tror på Semler Agros forretningsmodel, som er nytænkende og innovativ. Endvidere har en afgørende faktor været, at vi har tillid til, at både koncernen og personerne bag kan indfri de forventninger, vi har til sådan et partnerskab, siger Mads Kring.

Giver værdi

Kring Agro indgik partnerskabet med målsætningen om, at det tættere samarbejde med Semler Agro skal udvikles og bestå i en længere årrække for at opnå den fulde synergi.

- Det vil frigøre interne ressourcer hos os, som kan bruges på andre relevante opgaver i virksomheden, siger Mads Kring. 

- De har de nødvendige specialister ansat, og har sat sig ind i vores driftsbehov, således at vi sikrer os, at vi har det rigtige setup til løsning af alle vores operationelle opgaver, tilføjer han.

Uddannelse af medarbejdere

- På uddannelsessiden har vi fastlagt en klar uddannelsesstrategi hen over vinteren, fordi det var et ønske fra begge sider, så vi sikrer, at vi igennem vores dygtige medarbejdere får det optimale ud af vores investering, siger Frank Lorentsen. Han understreger, at maskinerne er konfigurerede således, at de ikke kan mere, end de skal for at kunne løse de specifikke markopgaver. Men for nogle medarbejdere er eksempelvis mulighederne i forbindelse med JD Link, My John Deere og GPS nyt, hvilket kræver den nødvendige oplæring.

Support og opbakning

- Vi fik de første maskiner leveret i juni, og vi har til trods for den korte samarbejdsperiode oplevet en utrolig god support, uanset om det drejede sig om justeringer eller reparationer, fortæller Frank Lorentsen.

- Vi har siden begyndelsen på samarbejdet i sommer oplevet et stort engagement fra Semler Agro for at sikre, at maskinerne fungerer som de skal, og at oppetiden er intakt, tilføjer han.

 

Kring Agro A/S

Kring Agro A/S er et moderne
markdriftsselskab,
der drives ud fra ejendommen
Follerupgaard
beliggende ved Fredericia.
Det primære forretningsområde
er cirka 1800 hektar
planteproduktion med
salgsafgrøderne hvede,
byg, maltbyg og raps.

Partnerskabsaftale