FarmSight brugerkurser hos SEMLER AGRO vidner om stor interesse for fremtidens præcisionslandbrug.

Mere end 325 deltagere på de seneste ugers AMS og FarmSight brugerkurser hos Semler Agro vidner om stor interesse i brugen af GPS-teknologi og det at gøre sig klar til fremtidens præcisionslandbrug.

Vi kan jo nærmest ikke åbne en avis eller andet medie, uden vi i landbruget bliver kritiseret for den måde, vi driver konventionelt landbrug på, eller i hvert fald bliver påmindet om, at forbrugerne ønsker sporbarhed i deres fødevarer, fødevarerne skal samtidig produceres til billigst mulige pris, for de ikke blot bliver importeret i stedet for danske fødevarer.

Sporbarhed, mindst mulig brug af hjælpestoffer, frembragt med lavest mulige inputomkostninger rimer eller er lig med præcisionslandbrug.

Derfor startede vi i Semler Agro også for mere end et år siden, på at tilbyde vore kunder FarmSight Servicepakke abonnementer, der bl.a. også inkluderer brugerkursus, opdatering af software til GPS-udstyret samt telefonsupport og hjælp til at få disse tildelingsfiler fra CropSatFieldSense m.fl. til at virke med vores John Deere displays, siger solution specialist Poul Halling.

Brugerkurserne har været afholdt geografisk fordelt rundt i vore afdelinger, og de seneste kurser med hovedvægt på den gratis tilgængelige webportal MyJohnDeere.com, hvor man som landmand gratis kan systematisere og samle sine informationer om sine maskiner, marker og inputstoffer. Det er i det her program også muligt at lave de nødvendige dokumentationer fra computerne i traktorerne samt overføre høstdata fra vore computere i vore mejetærskere og finsnittere og selvfølgelig visualisere, vurdere, sammenligne og udskrive udbyttekort indsamlet på vore displays.

Tildelingsfilerne fra CropSat m.fl. kan her gemmes og sendes trådløst til vore maskiner med et JDLink Connect abonnement, som bl.a. er inkluderet i vores Premium+ Servicepakke, eller blot downloades på et USB-stik fra det gratis medfølgende John Deere Data Manager software, alt sammen så man nemmest og lettest kommer videre med den stedbestemte tildeling af hjælpestoffer.

På de seneste kurser var vi alle processer i gennem, både teoretisk og praktisk, manuelt og med trådløs dataoverføring af ”shape-filerne”, således at alle deltagere er klædt godt på og klar til, når solen og temperaturen igen melder tid til at komme i marken.

Med MyJohnDeere Kontrol Centeret kan man sikkert samle og administrere alle maskiner, marker, markgrænser, spor, produkter, medarbejdere og samarbejdspartnere – kort sagt et godt program og supplement til dit almindelige markstyringsprogram, som du har med din planteavlskonsulent – med MyJohnDeere Kontrol Centeret får du systematiseret og effektiviseret dimensionen omkring dine maskiner – du få lavet den kobling fra det agronomiske og over til dine maskiners displays/computere, således du er i stand til at udnytte dit GPS udstyr og maskiner optimalt.

Både dine Maskindata og dine Markdata ligger sikkert i MyJohnDeere og dine data tilhører dig, du bestemmer og administrerer selv i et indbygget autorisationssystem, hvem der har adgang til dine maskin-og agronomiske data, og hvem der skal have lov til at kikke med, eller hjælpe dig med at administrerer dette.

Der er af Seges allerede udarbejdet tildelingsfiler til dine rapsmarker!

På dit Landmand.dk finder du tildelingskort udarbejdet på baggrund af satellitbilleder over dine rapsmarkers udvikling af plantemasse taget i tidsrummet 10. oktober og frem til 30. november 2017. Tyske, engelske og danske forsøg viser alle at forårstildeling af kvælstof i vinterraps afhænger af N optagelsen og dermed vegetationsindekset i efteråret. Seges har en lignende udlægning af tildelingsfiler til din vinterhvede her i april 2018 i støbeskeen – så der bliver god lejlighed til at øve sig på gradueret tildeling af din gødning og måske også din plantebeskyttelse – hvis du er klar til det.


Pressemeddelelsen blev sendt med Mynewsdesk

Oprettet: 02-13-2018 12:07