home

Kontakt vores team

Generelt

Kim Skovgaard Rasmussen

Adm. Direktør

21 43 56 41

ksr@semler.dk

Lars Frederik Henningsen

Salgsdirektør

24 90 26 12

lfh@semleragro.dk

Morten Buus

Driftsdirektør

22 67 68 12

mbu@semleragro.dk

Gert Freddy Jensen

Servicechef

24 90 26 13

gert@semleragro.dk

Jesper Kjær Jørgensen

Reservedelschef

51 17 43 45

jkj@semleragro.dk

Morten Skau Foged

Solution Center Manager

26 79 19 49

msf@semleragro.dk

Morten Pedersen

Debitor Bogholderi

43 48 84 48

debitoragro@semler.dk

Tina Andersen

Debitor Bogholderi

43 48 84 46

debitoragro@semler.dk

Tommy Theis

Kreditor Bogholderi

43 48 84 72

kreditoragro@semler.dk

Lone Bilgaard

Marketingkoordinator og webansvarlig

24 86 24 09

lone@semleragro.dk

Birthe Holst

Administration

76 56 72 20

bih@semleragro.dk

Marianne Blom

Administration

55 74 02 31

55 70 20 10

mbl@semleragro.dk

Anne Nygaard Kristensen

Kreditor Bogholderi

96 62 91 40

kreditoragro@semler.dk

Lotte Mathiesen

Marketingassistent

27 13 08 23

com@semleragro.dk

Poul Halling Nielsen

Solution Specialist

21 60 07 11

phn@semleragro.dk

Elektronisk Fakturering

adm@semleragro.dk

Brugte maskiner

Jørgen Christensen

Salgschef Brugte Maskiner

40 79 60 54

96 72 32 33

jorgen-c@semleragro.dk

Reservedele

Jan Christensen

Reservedelschef

96 45 30 31

98 82 13 99

jan@semleragro.dk

Steffan Johansen

Reservedelsekspedient

23 64 07 02

sjo@semleragro.dk

Frederik Enevoldsen

Reservedelsekspedient

76 56 72 21

fre@semleragro.dk

Michael Sjøberg

Reservedelsdistriktschef / syd og øst

60 23 10 28

55 70 20 10

msj@semleragro.dk

Bjarne Høgh

Reservedelschef

86 62 73 22

bhoegh@semleragro.dk

Kaj Christensen

Resevedelschef

96 72 32 10

98 65 12 11

kaj@semleragro.dk

Claus Jensen

Teamleder

60 23 10 24

55 70 20 10

cje@semleragro.dk

Ole Kieler Nielsen

Reservedelsekspedient

21 17 88 46

65 95 12 00

okn@semleragro.dk

Jesper Bertelsen

Butikschef

96 72 32 11

mjb@semleragro.dk

Vitaliy Derevyanskiy

Reservedelsekspedient

96 72 32 34

mvd@semleragro.dk

Bente Bunde

Reservedelsekspedient

98651211

bente@semleragro.dk

Hans Nielsen

Reservedelsekspedient

96 72 32 35

98 65 12 11

hans@semleragro.dk

Rasmus Møller Larsen

Reservedelsekspedient

96 72 32 14

98 65 12 11

rasmus@semleragro.dk

Preben Sten

Reservedelsekspedient

96 45 30 35

98 82 13 99

ps@semleragro.dk

Lasse Frisk

Reservedelsekspedient

96 45 30 38

98 82 13 99

lasse@semleragro.dk

Torben Haugaard Bjerre

Reservedelsekspedient

75 19 01 22

thb@semleragro.dk

Henrik Kristensen

Reservedelsekspedient

24 86 24 27

hk@semleragro.dk

Lean Andersen

Reservedelsekspedient

24 86 24 19

96 70 66 00

lean@semleragro.dk

Kaj Nielsen

Reservedelsekspedient

60 23 10 25

55 70 20 10

kn@semleragro.dk

Pia Birk

Reservedelsekspedient

51 17 52 41

55 70 20 10

pb@semleragro.dk

Tina Muszynski

Reservedelsekspedient

60 23 10 23

55 70 20 10

tmu@semleragro.dk

Claes Sørensen

Reservedelsekspedient

60 23 10 26

55 70 20 10

css@semleragro.dk

Trine Steiner Roelsen

Reservedelsekspedient

23 74 68 08

74 71 16 71

tsr@semleragro.dk

Carsten Skovsgaard

Reservedelsekspedient

51 66 60 80

65 95 12 00

cas@semleragro.dk

Anders Tanderup

Reservedelsekspedient

51 85 41 28

86 62 73 22

anderst@semleragro.dk

Bjarne Husum

Reservedelsekspedient

96 62 91 43

86 62 73 22

bhusum@semleragro.dk

René Holst

Reservedelsekspedient

96 62 91 45

86 62 73 22

rene@semleragro.dk

Gudrun Stenger

Reservedelsekspedient

21 17 10 65

86 99 55 41

gudrun@semleragro.dk

Keld Skovgaard

Reservedelsekspedient

24 34 68 82

86 99 55 41

keld@semleragro.dk

Henrik Sass

Reservedelsekspedient

26 42 57 63

86 99 55 41

hes@semleragro.dk

Sune Jakobsen

Reservedelsekspedient

24 22 28 27

sja@semleragro.dk

Leif Christensen

Reservedelekspedient

96453033

lch@semleragro.dk

Karin Nielsen

Reservedelesekspedient

55 74 02 30

60 23 10 21

kan@semleragro.dk

Christina Møller Andersen

Reservedelsekspedient

21 72 87 29

86 99 55 41

cma@semleragro.dk

Torben Vejlegård Kristensen

Reservedelesekspedient

51 72 89 49

65 95 12 00

tvk@semleragro.dk

Service

Thomas Bødker Poulsen

Værkstedsleder

96 72 32 15

98 65 12 11

thomas@semleragro.dk

Jørgen Grønlund

Værkfører

96 45 30 30

40 40 92 38

jorgen@semleragro.dk

Søren Träger Nissen

Værkfører

74 71 16 71

bsn@semleragro.dk

Bjarne Kristensen

Værkfører

76 56 72 25

bjk@semleragro.dk

Tony Pinholt

Værkfører

24 86 24 03

96 70 66 00

tony@semleragro.dk

Christian Mogensen

Værkstedsleder

22 66 46 47

55 70 20 10

cm@semleragro.dk

Brian Hemmingsen

Værkfører

59 48 12 56

55 70 20 10

bh@semleragro.dk

Tobias Madsen

Produktspecialist

28 93 95 23

55 70 20 10

tma@semleragro.dk

Jan Elgaard Petersen

Serviceleder

26 11 16 02

55 70 20 10

jep@semleragro.dk

Allan Jensen

Værkfører

21 17 88 16

65 95 12 00

alj@semleragro.dk

Regin Hansen

Værkfører

28 10 86 99

55 70 20 10

rha@semleragro.dk

Jørn Pedersen

Servicechef

21 72 87 34

86 99 55 41

joernp@semleragro.dk

Henrik Nielsen

Værkfører

96 62 91 46

86 62 73 22

henrikn@semleragro.dk

Jacob Høyer

Værkfører Have, Park og Golf

26 42 57 72

86 99 55 41

jah@semleragro.dk

Jørn Sørensen

Værkførerassistent

96 72 32 12

98 65 12 11

jorn@semleragro.dk

Leo Andersen

Værkførerassistent

51 72 57 52

lan@semleragro.dk

Allan Jønsson

Værkførerassistent

23 99 88 72

74 71 16 71

ajo@semleragro.dk

Jacob Bach

Servicetekniker

96 72 32 15

jacob@semleragro.dk

Lars Møller

Servicetekniker

96 72 32 15

lm@semleragro.dk

Jørgen Bak

Servicetekniker

96 72 32 15

98 65 12 11

vark-mejlby@semleragro.dk

Finn Bartholumæusen

Servicetekniker

96 72 32 15

98 65 12 11

vark-mejlby@semleragro.dk

Torben Rasmussen

Servicetekniker

96 72 32 15

98 65 12 11

mtr@semleragro.dk

Lasse Nielsen

Servicetekniker

96 72 32 15

98 65 12 11

mln@semleragro.dk

Simon Staun Larsen

Landbrugsmaskinmekanikerelev

98 65 12 11

simon@semleragro.dk

Peter Kristensen

Servicetekniker

96 45 30 30

98 82 13 99

peterk@semleragro.dk

Anders Risager Kjær

Servicetekniker

96 45 30 30

98 82 13 99

anders@semleragro.dk

Jonas Michaelsen

Servicetekniker

96 45 30 30

98 82 13 99

jonas@semleragro.dk

Morten Flaunskjold

Servicetekniker

96 45 30 30

98 82 13 99

morten@semleragro.dk

Morten Højrup Hansen

Servicetekniker

96 45 30 30

98 82 13 99

mortenh@semleragro.dk

Klaus Klingenberg

Servicetekniker

74 71 16 71

kkl@semleragro.dk

Torben Haudal Pedersen

Servicetekniker

76 56 72 25

tpe@semleragro.dk

Preben Kristensen

Servicetekniker

76 56 72 25

prk@semleragro.dk

Henning Nohns Bay

Servicetekniker

76 56 72 25

Gunner Gjelstrup Vedsted

Servicetekniker

76 56 72 25

ggv@semleragro.dk

Esben Schmidt Jensen

Servicetekniker

76 56 72 25

esj@semleragro.dk

Jens Knudsen

Servicetekniker

24 86 24 17

96 70 66 00

jensk@semleragro.dk

Hans Peter Vester

Sericetekniker

24 86 24 05

96 70 66 00

hp@semleragro.dk

Bjarne Bovbjerg

Servicetekniker

24 86 24 08

96 70 66 00

bb@semleragro.dk

Poul Markussen

Servicetekniker

24 86 24 18

96 70 66 00

pm@semleragro.dk

Jacob Greve Toftdal

Servicetekniker

24 86 24 01

96 70 66 00

jto@semleragro.dk

Claus Trabjerg Thomassen

Servicetekniker

24 86 24 02

96 70 66 00

ct@semleragro.dk

Magnus Søndergård Heide

Servicetekniker

24 86 24 07

96 70 66 00

mh@semleragro.dk

Harald Sørensen Holm

Servicetekniker

22 66 46 46

55 70 20 10

hsh@semleragro.dk

Rasmus Lyng Jonsson

Servicetekniker

55 70 20 10

rlj@semleragro.dk

Michael Hansen

Servicetekniker

55 70 20 10

mha@semleragro.dk

Per Larsen

Servicetekniker

21 60 11 08

55 70 20 10

pl@semleragro.dk

Johan Larsen

Servicetekniker

21 60 08 88

55 70 20 10

jla@semleragro.dk

Ole Jørgensen

Servicetekniker

60 38 99 96

55 70 20 10

oj@semleragro.dk

Anders Drejer

Servicetekniker

26 27 11 08

55 70 20 10

ad@semleragro.dk

Christian Nygaard Christensen

Servicetekniker

76 56 72 25

cnc@semleragro.dk

Claus Øland Larsen

Servicetekniker

59 48 12 56

55 70 20 10

col@semleragro.dk

Anders Boesen Eskildstrup

Høstspecialist

55 70 20 10

aes@semleragro.dk

Henrik Mathiesen Behrens

Servicetekniker

74 71 16 71

hma@semleragro.dk

Tobias Skov Møller

Servicetekniker

74 71 16 71

tsm@semleragro.dk

Henrik Hansen

Servicetekniker

21 17 88 16

65 95 12 00

heh@semleragro.dk

Jan Offer

Servicetekniker

21 17 88 16

65 95 12 00

jao@semleragro.dk

Nicolaj Andersen

Servicetekniker

21 17 88 16

65 95 12 00

nia@semleragro.dk

Jonas Hansen

Servicetekniker

21 17 88 16

65 95 12 00

joh@semleragro.dk

Jan Kristoffersen

Servicetekniker

21 17 88 16

65 95 12 00

jak@semleragro.dk

Christian Illum

Servicetekniker

21 17 88 16

65 95 12 00

cil@semleragro.dk

Jonas Buch Magnuson

Servicetekniker

55 70 20 10

reh@semleragro.dk

Henrik Christensen

Produktspecialist

21 17 88 16

65 95 12 00

hec@semleragro.dk

Jess Bang Nørgaard

Produktspecialist

21 17 88 16

65 95 12 00

jbn@semleragro.dk

Bjørn Døssing-Hørmann

Servicetekniker

86 62 73 22

bjoern@semleragro.dk

Mads Elkjær Hansen

Servicetekniker

86 62 73 22

madsh@semleragro.dk

Preben Christensen

Servicetekniker

86 62 73 22

prc@semleragro.dk

Steen Øster

Servicetekniker

86 62 73 22

steen@semleragro.dk

Anders Munch Sørensen

Servicetekniker

86 62 73 22

ams@semleragro.dk

André Sørensen

Servicetekniker

86 62 73 22

ans@semleragro.dk

Søren Nøhr Gulbæk

Servicetekniker

86 62 73 22

soeren@semleragro.dk

Rasmus Morratz

Servicetekniker

86 62 73 22

rmo@semleragro.dk

Anders Jørgen Pedersen

Servicetekniker

86 99 55 41

andersp@semleragro.dk

Rasmus Jacobsen

Servicetekniker

86 99 55 41

rasmusj@semleragro.dk

Lasse Hansen

Servicetekniker

86 99 55 41

lasseh@semleragro.dk

Henrik Skovdal

Servicetekniker

86 99 55 41

hskovdal@semleragro.dk

Mickey Boje Groth

Servicetekniker

86 99 55 41

mbg@semleragro.dk

Jesper Sørensen

Servicetekniker

86 99 55 41

Thomas Aagaard Hansen

Servicetekniker

65 95 12 00

tah@semleragro.dk

Jens Søberg Due

Servicetekniker

55 70 20 10

info@semleragro.dk

Anne Mette Lykke Laursen

Værkstedsassistent

86 99 55 41

mettel@semleragro.dk

Rasmus La Cour

Servicetekniker

86 99 55 41

rlc@semleragro.dk

Morten Stig Jensen

Servicetekniker Väderstad

96 72 32 15

98 65 12 11

mmj@semleragro.dk

Jesper Gissel Christensen

Servicetekniker

21 17 88 16

65 95 12 00

Anders Hansen

Servicetekniker

21 17 88 16

65 95 12 00

aha@semleragro.dk

Lars Lynge Ralsted

Servicetekniker

llr@semleragro.dk

Jonas Richter Larsen

Servicetekniker

21 17 88 16

65 95 12 00

jrl@semleragro.dk

Christen Christensen

Servicetekniker

74 71 16 71

cch@semleragro.dk

Dan Hougaard Sørensen

Landbrugsmaskinmekanikerelev

86 99 55 41

dhs@semleragro.dk

Poul Kristian Sandvad

Servicetekniker Have & Park maskiner

20 41 28 09

Anders Berg Christensen

Servicetekniker

86 99 55 41

abc@semleragro.dk

Dorthe Blok

Kontorassistent

96 45 30 36

98 82 13 99

dorthe@semleragro.dk

Mogens Nielsen

Værkstedsassistent

65 95 12 00

mon@semleragro.dk

Egon Dyhr

Vækstedsassistent

98 82 13 99

vark-bronderslev@semleragro.dk

Nicolai Christian Neuberg Hansen

Landbrugsmaskinmekanikerelev

74 71 16 71

Jonas Bjarup Larsen

Landbrugsmaskinmekanikerelev

96 70 66 00

jbl@semleragro.dk

Matias Danni Siedler

Servicetekniker

55 70 20 10

mds@semleragro.dk

Marcus Christiansen

Landbrugsmaskinmekanikerelev

55 70 20 10

mac@semleragro.dk

Robin Jensen

Landbrugsmaskinmekanikerelev

55 70 20 10

Mikkel Eichner

Landbrugsmaskinmekanikerelev

74 71 16 71

Erik Hansen

Landbrugsmaskinmekanikerelev

21 17 88 16

65 95 12 00

erh@semleragro.dk

Mikkel Fjord Kildal

Landbrugsmaskinemekanikerelev

75 56 72 25

Troels Aagård

Landbrugsmaskinemekanikerelev

21 17 88 16

65 95 12 00

taa@semleragro.dk

Casper Christensen

Landbrugsmaskinmekanikerelev

55 70 20 10

info@semleragro.dk

Heine Emdal Kristensen

Landbrugsmaskinmekanikerelev

96 72 32 15

98 65 12 11

Asbjørn Knudsen

Landbrugsmaskinemekanikerelev

86627322

info@semleragro.dk

Christian Post

Landbrugsmaskinmekanikerelev

86 99 55 41

cpo@semleragro.dk

Martin Vinge

Landbrugsmaskinmekanikerelev

65 95 12 00

mvi@semleragro.dk

Lars Bruun

Demopilot

lab@semleragro.dk

Jeppe Skriver

Landbrugsmaskinmekanikerelev

98 82 13 99

Henning Blok

Værkstedsassistent

96 45 30 30

98 82 13 99

vark-bronderslev@semleragro.dk

Esben Ølgaard Jensen

Landbrugsmaskinmekanikerelev

76 56 72 25

Henning Back

Værkstedsassistent

24 86 24 21

96 70 66 00

henning@semleragro.dk

Simon Lange

Værkstedsassistent

96 72 32 15

98 65 12 11

Kim Appelby

Servicetekniker

86 99 55 41

Salg

Michael Nielsen

Salgschef Have, Vej & Park Maskiner

51 25 27 05

michael-n@semleragro.dk

Brian Bay Christensen

Distriktschef Nord - Landbrug

21 42 12 28

brian@semleragro.dk

Søren E Schmidt

Distriktschef Øst - Landbrug

51 17 52 42

ses@semleragro.dk

Mogens Mikkelsen

Produktspecialist i AMS & Sprøjter

24 86 24 12

mogensm@semleragro.dk

Gordon Pedersen

Key Account Manager

21 77 83 30

gordon@semleragro.dk

Michael Steffensen

Key Account Manager

24 26 81 45

mst@semleragro.dk

Asger Jørgensen

Key Account Manager Väderstad

24267478

asj@semleragro.dk

Jesper Dyhr

Salgskonsulent Have, Park & Vej

20 40 64 15

jesperd@semleragro.dk

Henrik Krogh Mogensen

Salgskonsulent

24 86 24 16

hkm@semleragro.dk

Kristian Hansen

Salgskonsulent

23 99 88 70

74 71 16 71

krh@semleragro.dk

Egon Dalum

Salgskonsulent Have, Vej & Park

30 70 84 21

ved@semleragro.dk

Hans Jørn Madsen

Salgskonsulent

30 73 15 66

hjm@semleragro.dk

Mikkel Erhardtsen

Key Account Manager

24 86 24 24

mikkel@semleragro.dk

Poul Arne Damsgaard

Salgskonsulent

59 48 12 57

40 30 45 23

pd@semleragro.dk

Johannes Nellemann

Salgskonsulent

28 93 92 55

jon@semleragro.dk

Jonas Schandorff Christiansen

Salgskonsulent

21 73 98 00

joc@semleragro.dk

Thomas Præstegaard

Salgskonsulent

21 72 68 69

thomasp@semleragro.dk

John Pedersen

Salgskonsulent Landbrug

21 72 86 79

86 99 55 41

johnp@semleragro.dk

Mads Mathiesen

Salgskonsulent Golf

27 13 08 20

86 99 55 41

mom@semleragro.dk

Henning Jensen

Salgskonsulent Have, Vej & Park

26 42 58 03

hej@semleragro.dk

Daniel Holz Andersen

Salgskonsulent Väderstad

24 86 24 06

dha@semleragro.dk

Jacob Bjerre

Salgskonsulent Väderstad

28 92 16 97

jbr@semleragro.dk

Christian Frigaard Nielsen

Salgskonsulent

30 36 38 98

cfn@semleragro.dk

Ole Mathiesen

Salgschef Golf

26 42 57 71

86 99 55 41

osm@semleragro.dk

Peter Guldbæk

Salgsadministrator

24 86 24 13

peter@semleragro.dk